KNVB Verzekering

De KNVB heeft voor haar leden een tweetal collectieve verzekeringen gesloten: een collectieve ongevallenverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering.

Voor informatie over de collectieve ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering van de KNVB, verwijzen wij u naar het gestelde in het bewaarnummer 2011 2012 onder het hoofdstuk "Verzekeringen" (website KNVB.nl; downloads en documenten).

Voor wat betreft de dekking van de verzekering van de KNVB merken wij op dat deze verzekering subsidiair is. Dit betekent nadrukkelijk dat schade die krachtens enige andere verzekering voor vergoeding in aanmerking komt, allereerst op die andere verzekering moet worden geclaimd.
Wanneer een eigen verzekering qua dekking niet toereikend is of dekking op eigen verzekering is uitgesloten, kan een beroep worden gedaan op de secundaire, KNVB-verzekering. De collectieve ongevallenverzekering biedt overigens geen dekking voor het eigen risico (en no-claim verlies) van de primaire verzekering van de betrokkene (zie voorzijde schademeldingsformulier: 'niet verzekerd').
In het bovengenoemde downloadcentrum treft u een schademeldingsformulier -maar ook het beknopte dekkingsoverzicht aan ('schadeformulier COV')! Aan de binnenzijde treft u een stroomschema aan om te achterhalen op welk moment u het schadeformulier kunt toezenden naar onze verzekeringsmaatschappij. Zij zullen uitsluitsel geven op de vraag óf en zo ja, tot welk bedrag een tegemoetkoming van de kosten kan worden verwacht

Volg VV Kessel ook op Facebook 

Sportpark De Roode Egge
Roode Eggeweg 6a Kessel
0774621833 - info@vvkessel.nl