Uitnodiging extra ALV VV Kessel 2021

Maandag 1 november 2021 20.00 uur Kantine vv Kessel

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Stemmen gewijzigde statuten (zie toelichting)
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

Toelichting op de agenda punten 2

2. Stemmen gewijzigde statuten: Op 1 juli 2021 is de WBTR (De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) in werking getreden. Hierop zijn de statuten door notaris Mobers & Smolenaers met goedkeuring van de KNVB gewijzigd. De gewijzigde statuten moeten akkoord bevonden worden door de leden.

Namens het bestuur van vv Kessel

Volg VV Kessel ook op Facebook 

Sportpark De Roode Egge
Roode Eggeweg 6a Kessel
0774621833 - info@vvkessel.nl